Битумни керемиди

SH-service_BG.jpg

TECHNONICOL SHINGLAS е съвременна гъвкава керемида с високи естетични и експлоатационни характеристики, която притежава подобрени свойства и придава на покрива необикновена обемна текстура.