NICOBAND

Горният слой е армирано оцветено алуминиево фолио, а долния – хидрои- золиращ самозалепващ битумен слой, защитен от другата страна от лесно снимаемо защитно полиетиленово фолио. Защитното фолио върху се отстранява лесно преди залепване. Продуктът се използва лесно и удоб- но, и залепва идеално за бетон, гипс, камък, дърво и други повърхности.
Лентата е предназначена за херметизиране на свързвания и шевове, ремонт на пукнатини, хидроизолация и защита от корозия.

N_1.jpg
N_2.jpg
N_3.jpg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Херметизация и хидроизолация.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се на места, защитени от пряко въздействие на атмосферни валежи и слънчеви лъчи.

         

ИЗПОЛЗВАНЕ

Повърхността трябва да бъде чиста, суха, почистена от ръжда и прах. За по- добра адхезия се препоръчва грундиране на повърхността. Температурата на продукта и повърхността трябва да бъде поне +5 °C. При по-ниски температури е необходимо да се подгрее повърхността и продукта.
Не се препоръчва използването на продукта върху горещи вертикални повърхности (с температура над +85 °C).

Размери

 ШИРИНА, см 5 7.5 10 15 20 30
 ДЪЛЖИНА 3 м
+ +
+ +
- -
 ДЪЛЖИНА 10 м - +
+
+
+
+

NICOBAND