CLASSIC серия

SHINGLAS от серия CLASSIC е стандартен продукт, който се ползва с особена популярност благодарение на оптималното съотношение между цена и качество. Серията CLASSIC е представена с максимално разнообразие в цветовата гама, което дава възможност да подберете покрив, съответстващ на всеки архитектурен проект. SHINGLAS се произвежда с използване на висококачествен битумен втвърдител.

ULTRA_sonata.png ULTRA_accord.png tango_form.png trio_form.png delta_form.png

ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ

SONATA QUADRILLE

Red_SQ.jpg Brown_SQ.jpg Green_SQ.jpg Grey_SQ.jpg Black_SQ.jpg
Червен Кафяв Зелен Сив Черно

SONATA VERSALLES

Red_SV.jpg Brown_SV.jpg Green_SV.jpg Grey_SV.jpg Black_SV.jpg
Червен Кафяв Зелен Сив Черно

ACCORD PRAGA

Red_AP.jpg Brown_AP.jpg Green_AP.jpg Grey_AP.jpg Black_AP.jpg
Червен Кафяв Зелен Сив Черно
Brown-contrast_AP.jpg            
Червено-кафяв

TANGO SUPER

TS_Red.jpg TS_Brown.jpg TS_Green.jpg TS_Autumn.jpg TS_Black.jpg
Червен Кафяв Зелен Есен Черно
TS_Red-plus.jpg            
Червен плюс

TRIO SUPER

QS_Red.jpg QS_Brown.jpg QS_Green.jpg QS_Grey.jpg QS_Black.jpg
Червен Кафяв Зелен Сив Черно
QS_Red-brown.jpg            
Червено-кафяв

DELTA

DELTA_Red.jpg DELTA_Brown.jpg DELTA_Green.jpg DELTA_Grey.jpg DELTA_Black.jpg
Червен Кафяв Зелен Сив Черно