COUNTRY колекция

JAZZ_form.png

Колекцията двуслойна керемида е обединила в себе си девет благородни оттенъка с невероятна дълбочина на цвета и сянката, изпълнени в природна цветова гама. Двата слоя на керемидата притежават всички качества за сигурност и дълготрайност, и демонстрират произволна геометрия на листите, които придават на покрива визуален обем и красив маниер.


Arizona.jpg Texas.jpg Ontario.jpg Ohio.jpg Michigan.jpg
Arizona Texas Ontario Ohio Michigan
         
Atlanta.jpg Alabama.jpg Utah.jpg Indiana.jpg Alaska.jpg
Atlanta Alabama Utah Indiana Alaska