NICOBAND DUO

NICOBAND DUO е двустранно самозалепваща полимерно-битумна лента за херметизиране на скрити съединения и шевове, за временно или посто- янно слепване и за залепване на малки елементи. NICOBAND DUO има полимер-битумен слой със специален състав, позволяващ добра адхезия практически към всяка повърхност.
От двете страни самозалепващия слой е защитен с полимерно фолио, което лесно се отстранява преди залепване. Продуктът се използва лес- но и удобно. Има отлична адхезия към метал, бетон, пластмаса, асфалт, дърво, стъкло и др.

ND_1.jpg
ND_2.jpg
ND_3.jpg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Херметизация на свързвания, шевове и пукнатини.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се на места, защитени от пряко въздействие на атмосферни валежи и слънчеви лъчи.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Повърхността трябва да бъде чиста, суха, почистена от ръжда и прах. За по- добра адхезия се препоръчва грундиране на повърхността. Температурата на продукта и повърхността трябва да бъде поне +5 °C. При по-ниски температури е необходимо да се подгрее повърхността и продукта.
Не се препоръчва използването на продукта върху горещи вертикални повърхности (с температура над +85 °C).

Размери

 ШИРИНА, см 5 7.5 10 15 20 30
 ДЪЛЖИНА 3 м + +
+ +
- -
 ДЪЛЖИНА 10 м - +
+
+
+
+
NICOBAND DUO