NICOBAND INSIDE

Състои се от самозалепващ битумно-полимерен слой, модифициран със SIS (стирен - изопренстирен) полимер и специални адхезионни добавки, защитен от едната страна с полиетиленово фолио, а от другата страна с нетъкана полипропиленова тъкан (Spuhbond).

NI_1.jpg
NI_2.jpg
NI_3.jpg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е предназначен за използване в помещения. Подходящ е за:

  • Херметизация на шевове във вентилационни системи (тръби, гъвкави тръбопроводи за подово отопление).
  • Херметизация на различни неотопляеми тръби.
  • За херметизиране на връзката към стени, и други повърхности в поме- щенията с интериорни рулонни и мастични подови материали.
  • Използва се за хидроизолация на подове в помещенията (бани, кухни) без използване на циментна замазка. Продуктът трябва да е защитен от УВ излъчване:
  • Използва се за капилярна отсечка при зидария и при дървени конструкции.
  • Изпълнява функциите на пароизолация и хидроизолация при топло- изолационни системи с XPS.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Повърхността трябва да бъде чиста, суха, почистена от ръжда и прах. За подобра адхезия се препоръчва грундиране на повърхността. Температурата на продукта и повърхността трябва да бъде поне +5 °C. При пониски температури е необходимо да се подгрее повърхността и продукта.
Не се препоръчва използването на продукта върху горещи вертикални повърхности (с температура над +85 °C).

Размери

 ШИРИНА, см 5 7.5 10 15 20 30
 ДЪЛЖИНА 3 м + +
+ +
- -
 ДЪЛЖИНА 10 м - +
+
+
+
+
NICOBAND INSIDE